Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawnicze we wszystkich dziedzinach prawa.
Oferujemy pomoc prawną w zakresie poradnictwa i doradztwa prawnego, sporządzania oraz opiniowania wszelakiego rodzaju umów,pism procesowych, pism o charakterze nieprocesowym, przygotowywania opinii prawnych, a także zastępstwa przesądowego i procesowego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi organami administracji publicznej.
Pomagamy także przedsiębiorcom i innym podmiotom w rozwiązywaniu doraźnych problemów prawnych związanych z obrotem gospodarczym oraz prowadzimy stałą obsługą prawną. W szczególności zapewniamy fachową pomoc przy egzekwowaniu należności pienięnych, na wszystkich jego etapach, tj. począwszy od wezwań do zapłaty kierowanych do dłużnika, następnie poprzez uzyskiwanie nakazu zapłaty w sądzie, w końcu egzekucją komorniczą doprowadzając do skutecznej windykacji.
Kancelaria Adwokacka ma także duże doświadczenie w zakresie postępowań odszkodowawczych, w tym między innymi w sporzadzaniu przesądowych wezwań do zapłaty, prowadzeniu negocjacji z ubezpieczycielami oraz egzekwowaniu należności na drodze sądowej. Wspópracuje także z kancelariami komorniczymi oraz kancelariami radcowskimi i adwokackimi na terenie województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.
Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy, prawa karnego, prawa gospodarczego, a także prawa administracyjnego i podatkowego zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora publicznego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących pracodawcami, a także związków zawodowy

  • doradztwo prawne,

  • sporządzanie oświadczeń i innych pism,

  • opiniowanie umów, pism i oświadczeń,

  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach oraz przed organami administracji i sądami,

  • pomoc w dochodzeniu należnych świadczeń finansowych,

  • prowadzenie spraw przed sądem


Pomoc prawna dla przedsiębiorców świadczona jest - w zależności od potrzeb konkretnego klienta - w ramach stałej obsługi prawnej lub jednorazowych porad.